+389 34 550 900 proagrogoldgrup@gmail.com Адреса: бул. Гоце Делчев бр.127г , Струмица

За Нас

Blue-Separator-Line-Image

Лабораторијата PROANALİZ започна да обезбедува услуги за анализа на храна, вода и почва со отворање на својата прва странска инвестиција во Струмица во 2018 година со регистриран бренд PROANALIZ. Лабораторијата PROANALİZ во Р.Македонија, е акредитирана за анализа на храна, вода и почва од страна на Македонското тело за акредитација (ИАРМ) под ISO 17025 лабораториска акредитација.

Микробиолошка анализа на храна и вода

Blue-Separator-Line-Image

Ја знаеме важноста на безбедноста на храната за идните генерации и одговорно ја правиме оваа анализата.


Listeria monocytogenes
Salmonella spp.
Вкупен број на микроорганизми (аеробни бактерии)
E.coli
Колиформни бактерии
E.coli O157
Позитивни стафилококи (Staphilococcus aureus и други видови)

Анализа на почва

Blue-Separator-Line-Image

За ефикасно и квалитетно производство направи анализа на почвата! Во нашата лабораторија се прават анализи со најсовремени инструменти и се даваат совети за ѓубрење од нашите експерти!


Водата е живот

Blue-Separator-Line-Image

Сите микробиолошки и хемиски анализи во водата во нашата лабораторија ги прави нашиот стручен персонал со најсовремена опрема.

Pseudomonas aeruginosa
Сулфит редуцирачки анаероби (Clostridium perfringens)
Вкупен број на микроорганизми
Е.coli и колиформни бактерии